ADAPTACIJA

Pradėjus lankyti „Kolpingo darželį“ taikoma nuo trijų dienų iki savaitės trunkanti adaptacija, palaipsninis vaiko atsiskyrimas nuo tėvų.

Pirmąją dieną vaikas į „Kolpingo darželį“ ateina lydimas mamos, tėčio ar kito jam gerai pažįstamo suaugusiojo asmens iš savo artimos aplinkos ir kartu su juo darželyje praleidžia kelias valandas. Žvalgosi, susipažįsta su aplinka, stebi įprastas darželio ugdytinių veiklas.

Antrąją ir tolimesnes adaptacijos dienas, palydėtas savo suaugusiojo, vaikas vis ilgesniam laikui paliekamas darželyje bei skatinamas įsitraukti į įprastinį „Kolpingo darželio“ dienos ritmą.

Trečiąją arba penktąją lankymo dieną vaikas darželyje paliekamas visai dienai.

Atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius adaptacijos laikotarpis gali skirtis – trumpėti ar išsitęsti.
Svarbiausia atsiminti, kad tai yra laikinas procesas, kuris vieną dieną pasibaigs!


ATSISVEIKINIMAS DARŽELYJE ADAPTACIJOS LAIKOTARPIU – KAIP PADĖTI SAU IR VAIKUI?

TRUMPAS ATSISVEIKINIMAS
KAS PADEDA KAS APSUNKINA
 • Atsisveikinimas vieną kartą, trumpai.
 • Greitas išėjimas iš patalpos.
 • Atsisveikinimas su vaiku keletą kartų.
 • Ilgi pokalbiai prieš vaikui įeinant į grupę.
 • Stovėjimas ir vaiko stebėjimas.
RITMAS
KAS PADEDA KAS APSUNKINA
 • Susitarimas su vaiku dėl atsisveikinimo formos  pvz.: „bučkis, žaibas  ir tuomet į grupę“.
 • Vaiko atvedimas į darželį kasdien, tuo pačiu  laiku ir geriau jei vaiką visada atvestų tas pats asmuo.
 • Tinkamas laiko tarpo pasirinkimas, kad ugdytojos turėtų pakankamai laiko pasirūpinti Jūsų vaikučiu.
 • Tėvai nusprendžia ir pasako vaikučiui, kiek laiko jis praleis tą dieną darželyje.
 • Chaosas ir skubėjimas,  kai tėvai skubėdami nutraukia atsisveikinimo ritualą.
 • Kai leidžiama vaikui nuspręsti kiek laiko jis norės būti darželyje (miegos/nemiegos ir pan.).
PALAIKANTYS ŽODŽIAI
KAS PADEDA KAS APSUNKINA
 • Tėvų šypsena ir džiaugsmingas, pakylėtas balsas.
 • Žodžiai :“geros dienos“, „smagaus žaidimo“, „skanių pusryčių“ – vaikas turi gauti patvirtinimą,  kad darželis yra maloni, saugi vieta.
 • Apgailestavimai „man labai gaila, bet turiu eiti“ –  vaikas tai supranta, kaip bausmę.
 • Atsiprašymai“ atsiprašau, bet turi čia likti“ – taip vaikas supranta, kad darželis nemaloni vieta.
 • Paguoda „nebijok“ – tai reiškia, kad visgi yra ko bijoti.
EMOCINIS PALAIKYMAS
KAS PADEDA KAS APSUNKINA
 • Rami tėvų reakcija į vaiko verksmą, ar kitus veiksmus, tokius kaip mušimą (si), rėkimą, kritimą ant žemės.
 • Tėvų ramybė, vidinis tvirtumas,  apsisprendimas palikti vaiką darželyje ,  padrąsinantys žodžiai.
 • Vaiko skubinimas.
 • Bauginimas „jei neisi į grupę, pasiimsiu meškiuką namo“.
 • Dvejonės, blaškymasis dėl vaiko palikimo  darželyje.
TIESOS SAKYMAS
KAS PADEDA KAS APSUNKINA
 • Tėvų nuoširdumas.
 • Laikymasis duoto žodžio „ateisiu, po vakarienės“
 • Melas „mama nueis kažką pasiimti iš automobilio“ – tai reiškia, kad vaikas liūdės dar labiau ir jausis apgautas – taip dar labiau bijos darželio.
 • Nesilaikymas duoto žodžio.
ĮĖJIMAS Į GRUPĘ
KAS PADEDA KAS APSUNKINA
 • Vaikas pats, savarankiškai, įeina į grupę.
 • Jei vaikas nepaleidžia tėvų, įduoti jį ugdytojai į rankas. Tą daryti greitai ir trumpai.
 • Vaikas nešamas ant rankų ir/ar plėšiamas iš tėvų rankų.