UGDYMAS

„Kolpingo darželis“  tai draugiška, atvira, dialogiška, fiziškai ir emociškai saugi ugdymo įstaiga, kurioje kiekvienas vaikas yra vienodai svarbus. Būtent todėl čia taikomas į vaiką orientuotas,  visuminis – integralusis ugdymo modelis, kuris skatina vaiko fizinių, protinių, emocinių ir socialinių galių skleidimąsi bei yra orientuotas į visapusišką asmenybės vystymąsi ir sėkmingus ugdymo(si) pasiekimus.

Atliepdami Palaimintojo Adolfo Kolpingo švietėjiškas idėjas puoselėjame ir vertiname kiekvieno vaiko unikalumą, nenorime jo suvaržyti ar įsprausti į konkrečius metodinius rėmus. Siekdami užtikrinti įdomų, džiugų, kokybišką, geriausiai vaiko poreikius atitinkantį ugdymo(si) procesą nuolat mokomės ir tobulėjame patys. Savo veikloje apglėbiame ir taikome jau gerai pažįstamus, kone tradiciniais tapusius ugdymo metodus, tokius kaip Valdorfas, Montessori ar Suzuki bei su malonumu taikome naujus ugdymo principus, kaip Kolpingo pedagogika, patirtinis ugdymas(is), lauko ir intuityvioji pedagogika, Reggio Emilia sistema.

VAIKŲ IR PAŽEIDŽIAMŲ GRUPIŲ APSAUGOS POLITIKA