UGDYMO GRUPĖS

Kolpino darželyje formuojamos trys vaikų grupės:

Mažųjų kolpingiukų Žalioji grupė (nuo 1,3 m. iki 2 m.)
Vyresniųjų kolpingiukų Mėlynoji grupė (nuo 2 m. iki 3 m.)
Didžiųjų kolpingiukų Oranžinė grupė (nuo 3 m. iki 5 m.)

Atviroje ir dinamiškoje aplinkoje natūraliai vystosi svarbiausios socialinės emocinės vaiko kompetencijos, tokios kaip bedruomeniškumas, empatija, supratingumas, pakantumas, savitarpio pagalba ir atjauta. Organiškas vaiko dalyvavimas kasdienėse darželio gyvenimo veiklose leidžia kiekvienam vaikui atsiskleisti kaip atskirai ir unikaliai asmenybei, kurios konkretūs poreikiai atliepiami individualizuotose mokomosiose ir meninėse veiklose. Atsižvelgdami į vaiko gebėjimus ir amžių, ugdymo veiklas vykdome individualiai arba grupelėse.

4–5 metų vaikams papildomai taikoma ir formalaus ugdymo programa. 5 metų vaikai palaipsniui įvedami į priešmokyklinio ugdymo programą.

Tolesnės ugdymo galimybės Kolpingo pradinėje mokykloje:

Priešmokyklinis ugdymas
Pradinis ugdymas